Våra tjänster

NLP_rodModeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


 

Utöver våra utbildningar tillhandahåller vi även oss själva och våra partners kunskaper på flera olika sätt enligt nedan.

Företagsanpassad utbildning035469

Standardutbildningarna anpassade efter organisation, situation och förutsättningar. Priset för kurser kan reduceras om de kan genomföras i företagets lokaler och med fler deltagare än ordinarie deltagarantal

Mentor

Stöd till enskilda och grupper för att stärka tillämpningen.

Ledare

Engagemang av någon av oss i en ledande roll. Dels med ansvar för en enhet eller ett projekt (motsv.), dels för att i praktiskt arbete förmedla kunnande till organisationens egna ledare och medarbetare.

Träningskvällar

Återkommande tillfällen där ett eller några avsnitt tränas.

Seminarier

Företagsanpassade genomgångar t ex vid start av ett projekt eller i samband med planering av en verksamhet.

Föredrag

Föredrag som introduktion och inspiration

  • Föredrag introduktion 30-60 minuter
  • Föredrag med övningar 2-4 timmar
  • Heldagsövning – minikurs