Tänkandet styr hur vi gör och vilket resultat vi får

All förändring har en utgångspunkt i att någon vill ha ett annat resultat än vad som existerar just nu.

Att nå det önskade resultatet kan ju ibland upplevas som utmanande eller till och med omöjligt. Det som står i vägen för att nå våra önskade resultat kan man enkelt kalla för hinder. Hindren kan vara av många olika slag – rena fysiskahinder som en sten, eller ibland är hindret saker som tid, resurser, kunskap, pengar mm. Ibland sitter det bara i våra egna tankar om vad som är möjligt. Ofta går det heller inte som planerat vilket gör att man måste göra flera omtag innan man inser vad som krävs för att nå resultatet. I bild kan man beskriva det som bilden nedan.

Ett av mina första uNÖHRAMppdrag som projektledare var att ta över ett havererat migrerings- och konverteringsprojekt. Två färghandelskedjor skulle slås ihop och vi behövde flytta hela datacentralen från ett ställe till ett annat och dessutom konvertera all kod till ny hårdvara. Leverantören för
konverteringsprogramvara var erfarna och hade aldrig genomfört ett projekt på kortare tid än 9 månader och vi hade bara 5 månader kvar. Eftersom det var mitt första uppdrag utgick jag naturligtvis ifrån att det var möjligt. Jag sa till projektgruppen – jag vet att det kanske inte går men om det går att få klart projektet i tid – hur ska vi göra då? Mer om det längre ned…

I arbetet med förändring dyker två viktiga begrepp upp som leder till framgång – Produktivitet och Effektivitet. I vår processorienterade industriella värld har vi utvecklat mängder av olika processer, modeller och metoder som gör att vi är fantastiskt produktiva. Resultatet blir tyvärr allt som oftast inte vad ledningen, styrgrupper, m.fl. önskar sig trots hög produktivitet. Orsaken är att vi inte når den önskade effektiviteten. Produktivitet kan man förenklat säga är att göra saker och ting på rätt sätt. Effektivitet handlar snarare om att göra rätt saker. Att göra rätt saker kräver mycket tänkande. Föreställ dig att arbetet enligt bilden ovan istället beskrivs som bilden nedan.

Tänka-göra-resultatEffektiviteten i arbetet handlar istället om hur vi tänker. Tänkandet är ett arbete som bäst genomförs i grupp med många kompetenser och perspektiv och med delresultat som skapar erfarenhet. Ibland kan man kalla tänkandet för kultur. En del kallar det för flum bara för att det inte alltid går att beskriva i objektiva termer och för att det snarare handlar om mänskligt beteende snarare än hårda processer.

Migrerings- och konverteringsprojektet jag drev lyckades gå i mål med endast med 2 veckors försening. Vi visste att det var omöjligt men vi tänkte att om det var möjligt hur skulle vi göra då? Projektgruppen och leverantören av konverteringsprogramvaran kom gemensamt fram till att 20% av det som skulle göras gav 80% av det önskade resultatet, vilket var tillräckligt för att kunna starta. Dessa aktiviteter identifierades och genomfördes först. När det viktigaste var gjort, betade vi av övriga aktiviteter i viktighetsordning och i mån av tid. Vissa aktiviteter fick vi göra efter att vi gått i mål. Denna sortering i viktigast och mindre viktigt ökade effektiviteten och resulterade i framgång genom att vi tänkte rätt och gjorde rätt saker i rätt ordning, samtidigt som vi arbetade på rätt sätt.

NLP för IT jobbar med hur man kan hantera tänkandet. Vi tränar människor i hur människor tänker och hur man kan använda detta kunnande till sin fördel för att nå önskade resultat. Grunden för ”Tänkandet” kommer från neurovetenskapen som beskriver hur vår hjärna tar emot och hanterar information, dvs. hur vi tänker, som sedan får en avgörande effekt på hur vi gör och därmed resultatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *