Om NLP

NLP_rod

Modeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


 

NLP är först och främst en attityd att allt är möjligt, att vara nyfiken och lär sig att använda sin egen och andras framgång, att ha roligt och vara ännu mer nyfiken. Det är också läran om och modeller för det subjektiva, det mänskliga som gör oss till de fantastiska och komplexa varelser som vi är.

NLP är en förkortning av Neuro Lingvistisk Programmering.

  • Neuro står för hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen bearbetas och filtreras.
  • Lingvistik står för vi använder språket, orden och hur det påverkar oss.
  • Programmering står för hur vi formar och utför våra beteende och vanor.

NLP ger kunskap och insikter om den subjektiva verkligheten. NLP innehåller modeller över vårt sätt att organisera det vi ser, hör och känner och hur vi redigerar och filtrerar omvärlden genom våra sinnen. NLP omfattar även tekniker för hur vi kan påverka hjärnan, språket och beteendet. NLP hjälper oss på ett praktiskt att skapa de resultat som vi verkligen vill ha samtidigt som vi gör saker som är värdefulla för andra. NLP är en manual till hur hjärnan fungerar helt enkelt.

Nyfiken på mer om NLP historik gå hit.