Referenser

 

NLP_rod

 Modeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


 

 Det här är den bästa och viktigaste kurs jag gått. Kunskaperna jag fått om hur hjärnan reagerar på kommunikation i ord och tanke önskar jag att jag fått långt tidigare i livet. De två kurshållarna är djupt grundade i denna kunskap, de kompletterar varandra och undervisar med humor. ödmjukhet och perspektiv. Det bästa med kursen är dom många praktiska övningarna som gett mig avgörande insikter och verktyg för att leda mig själv och ”bli min egen terapeut”. Det har förenklat mitt liv och gjort mig mer ödmjuk inför min omgivning. Som rationellt skolad civilingenjör har jag överraskats av vilka stora resurser vi har genom vårt omedvetna och tillgången till det har mångdubblat mina möjligheter i livet. För mig som säljare har kunskaperna om språkmönster, att sätta mål och att snabbt kunna välja och byta tillstånd varit extra värdefulla.

Säljare, Avega Group


Kursen har gett mig en djupare insikt om betydelsen av kommunikation samt möjligheten at påverka riktningen genom att ställa tydliga och direkta frågor. Jag har också insett kraften i vad vi själva kan åstadkomma med professionell vägledning för oss själva, när det gäller mål och fortsatt utveckling i rätt riktning. Jag önskar alla skulle få möjligheten att gå denna kurs.

Clinical Project Manager Delivery Leader, AstraZeneca


Äntligen en kurs som jag har haft glädje och nytta av både privat och i jobbet även långt efter avslutad utbildning.
Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma med kommunikation och hur man med relativt enkla medel kan hjälpa sig själv och andra. Mixen mellan teori och de många övningarna gjorde att jag fick NLP under skinnet. Kursen gav mig ovärderliga verktyg som har hjälpt mig i svåra situationer i livet. En omvälvande kurs där jag trots detta kände mig trygg i de kunniga instruktörernas händer. Jag önskar att jag hade haft de kunskap jag fick på kursen tidigare i livet.

Projektledare, Skandia


Kursen har gett mig ett nytt sätt att se på människor och hur jag bemöter dem. Har även fått en otrolig AHA-upplevelse på mitt eget agerande och hur jag kan förändra mina tillstånd. Jag rekommenderar starkt att gå utbildningen.

Management konsult, Imant AB