Om oss

NLP_rodModeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


 

Tommy Bysell

 NLP Trainer ECNLP, har bred erfarenhet av coaching och tillämpning av NLP-tekniker inom management och projektledning. Genom sitt stora intresse för mänskligt beteende och med sin NLP bakgrund har Tommy förmågan att skapa team och utveckla såväl organisationer som enskilda individer. Tommy coachar andra ledare samt utbildar grupper i projektledning och NLP. Erfarenhet: 33 år. Branscher: Bank och försäkring, IT och telecom, offentlig sektor och ideella verksamhet, konsult, bygg och fastighet samt industri. Utbildning: Systemvetare, DC-management program, NLP Trainer (ECNLP), Time Line Practitioner

Pär Johansson

NLP Trainer, INLPTA, och har arbetat och använt NLP inom IT sedan 80-talet. Pär har i huvudsak arbetat som program/projktledare och linjechef i hela sitt 40 åriga yrkesliv. NLP har varit en stark bidragande orsak till de positiva resultat som åstadkommits under åren. Coaching, grupp- och invidutveckling har varit stor del av Pärs uppdrag.  Utbildning: Systemvetare/Ekonom,  NLP Trainer (INLPTA), certifierad coach.

Martin Florestedt

NLP Trainer, INLPTA, och har arbetat och använt NLP inom IT i över 20 år. Martin är en ledare med ett stort intresse för mänsklig kommunikation. Under de 30 år som han har arbetat i IT-branschen har han i huvudsak arbetat i utvecklingsprojekt/program och som chef för IT-organisationer.  Utbildning: systemvetare, NLP Trainer (INLPTA) certifierad coach, Time Line Practitioner

Stefan Schierbeck

Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes,  NLP Trainer, (medlem av DVNLP), (Member of the Board of Directors ECNLP), certified Time Line Therapy® Master Practitioner (medlem av Time Line Therapy Association). Stefan är också en av sponsorerna till International Society of Neuro-Semantics, som är Ph.D Michael Halls vidareutveckling av NLP. Diplomerad Transitionscoach. Utbildad inom UGL och Silva Ultramind ESP. Erfarenhet: 36 år. Branscher: Psykiatri, HR i offentlig sektor,byggnadsindustri, konsult, ideell verksamhet och utbildning. Utbildning: Ekonom, Diplomerad samtalsterapeut,NLP Trainer samt Time Line Master Practitioner.