Om våra kurser

NLP_rodModeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


 

filosofi_splash

Våra utbildningar handlar om att ge dig kunskaper om hur du och andra människor tänker, känner, upplever, kommunicerar och mycket annat. All kunskap länkas till din vardag inom IT-branschen genom övningar och exempel. Vi som utbildar har mycket gedigen kunskap och erfarenhet inom IT-branschen och har använt NLP om stöd för vårt arbete under mycket lång tid.

När du gått en utbildning får du en kunskapsplattform som öppnar nya möjligheter genom att du faktiskt kan förstå mer av vad som händer inom dig och andra när vi arbetar tillsammans, vilket ger dig många nya infallsvinklar och nya val för att hantera såväl vardag som utmaningar.

All kunskap utvecklas i steg . Vi hjälper dig till att bli medvetet kunnig. Det sista steget att nå omedveten kompetens kräver aktiv träning och feedback. Det måste var och en ta ett ansvar för. Vi erbjuder även möjlighet att få träna och få diskutera och få feedback.

Kommunikation och påverkan

Kursen är 2 dagar. Kursen ger dig grundläggande förståelse för modeller, metoder och tekniker för kommunikation och påverkan genom teorikunskaper och träning.

 • Grundläggande modeller – metoder – tekniker – begrepp
 • Tillstånd
 • Kommunikationsteknik
 • Språkmönster
 • Frågetekniker

Pris 16 900 exklusive moms. I priset ingår individuell coachning vi 2 tillfällen för varje kursdeltagare

 Fördjupning Kommunikation och påverkan

Kursen är 2 dagar. Kursen ger dig djupare förståelse för modeller, metoder och tekniker för kommunikation och påverkan genom teorikunskaper och träning.

 • Fördjupning modeller – metoder – tekniker – begrepp
 • Fördjupning Tillstånd
 • Fördjupning Kommunikationstekniker
 • Fördjupning språkmönster
 • Förändringsnivåer

Pris 16 950 exklusive moms. I priset ingår individuell coachning vi 2 tillfällen för varje kursdeltagare

 Fortsättning Kommunikation och påverkan

Kursen är 2 dagar. Kursen ger dig kunskaper och förmåga att använda mer avancerade modeller, metoder och tekniker för kommunikation och påverkan.

 • Avancerade modeller – metoder – tekniker – begrepp
 • Repetition och träning
 • Mål och resultat
 • Mentala strategier
 • Fördjupning Förändringsnivåer

Pris 16 950 exklusive moms. I priset ingår individuell coachning vi 2 tillfällen för varje kursdeltagare

NLP för IT Practitioner

Kursen är 3 + 3 dagar. Kursen ger dig många nya kunskaper som kommer upplevas som omvälvande och spännande – samtidigt som du omedelbart kommer se möjligheter med dessa kunskaper. Utbildningen innehåller mycket träning och övning utöver teori. Kursen omfattar följande:

 • NLP – Grundläggande antaganden – Modeller – Metoder – Tekniker – Begrepp
 • Människan och nervsystemet
  • Hjärnan och sinnen
  • Funktioner och påverkan
  • Tillstånd och Ankring
  • Övertygelser och tro
 • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsmodellen
  • Kalibrering – kroppsspråk – Signaler
  • Rapport – att få bättre kontakt
 • Mentala strategier för framgång
  • Hur fungerar mentala strategier
  • Tillstånd – förstå, hantera och skapa
  • Ta reda på mentala strategier
  • Förändra och utveckla mentala strategier och tillstånd
 • Språk
  • Modeller för språkets funktion och möjligheter
  • Språket som kommunikationsverktyg – modeller och tekniker
  • Frågetekniker
 • Förändring
  • Förändringsnivåer
  • Mål – Resultat – hinder – resurser
  • Använda NLP i förändringsarbete

Pris 44 950 exklusive moms. I priset ingår individuell coachning vid 6 tillfällen för varje kursdeltagare

NLP Practitioner certifiering

Detta är en 2 dagars kompletteringsutbildning för dig som vill ta ett NLP Practioner Certifikat enligt ECLNP standard. Denna utbildning kan ske efter att du gått NLP för IT Practioner eller efter att ha genomgått samtliga av våra tvådagarskurser.. Kurser ger dig fördjupade kunskaper och tekniker för att coacha och utveckla dig själv och andra.

Pris 14 900 exklusive moms

Specialarragemang

Priser kan diskuteras för företagsinterna arrangemang.