Exakt fel men ungefär rätt

Genom att utgå från att allt vi gör är exakt fel och istället använder återkoppling och korrigering för att leda oss rätt, skapar vi bättre och mer accepterade resultat.

IT-branschen har en fenomenal förmåga att planera, kalkylera, specificera, modellera och dokumentera enligt många bra och utvecklade metoder och modeller. Trots denna fenomenala förmåga har jag under mina 30 år i branschen aldrig varit med om att resultatet varit rätt dvs som vi trodde när vi startade. Det har alltid varit exakt fel och om man generaliserar och förvränger lite så har resultatet ibland varit ungefär rätt.

När man diskuterar projekt i IT-branschen säger många att det alltid kostar mer och tar längre tid än vad som ursprungligen önskades. En del säger att de i princip aldrig varit med om något projekt av dignitet som gått i mål enligt plan. En del säger dubbelt, en del tycker att PI, d.v.s. ungefär 3, är ett mer beskrivande nyckeltal.

Metodmässigt har vi i branschen inte lyckats ta fram några bra metoder för att hantera detta problem annat än s.k. ändringshantering, vilket ofta tar sig uttryck i att försöka hindra eller minimera förändringar, d.v.s. rättningar av det som ursprungligen var fel. Ibland blir ändringshanteringen kanonbra och får alla att förstå nödvändigheten i att rätta felaktigheter. I slutändan blir alla ändå upprörda över att tid och kostnad drog i väg mellan 2 och 3 gånger. Besvikelsen är alltid lika stor och sen diskuterar vi vems fel det var, eller hur vi kan planera bättre nästa gång eller till och med hur vi lägger ner dåliga projekt i tid innan det dragit iväg för mycket.

Vad skulle hända om utgångspunkten för allt arbete var att det kommer vara exakt fel? Kan man ändra på sättet att planera, kalkylera, specificera och dokumentera som ger bättre möjligheter att förutse och kompensera för de fel som ändå alltid dyker upp? Det Agila Manifestet tar upp denna fråga på ett bra sätt. Mer dialog, och konkreta arbetsresultat istället för dokument. Arbeta på ett sätt som bejakar och klarar att hantera förändringar.

Med stöd av NLPs modeller kan man enkelt förklara och beskriva varför det i princip är omöjligt att göra rätt eftersom det rätta är en subjektiv upplevelse och inte något objektivt. Allt vi gör filtreras genom våra erfarenheter, valda sanningar, värdering och tro, och alla människor har olika uppsättningar dessa filter. Sannolikheten att vi skall hitta exakt rätt i en subjektiv värld är svårt för att inte säga omöjligt.

Det är därför bättre med synsätt och tillvägagångssätt som utgår från att allt kommer vara exakt fel och istället arbeta för att utveckla och korrigera stegvis tills vi gemensamt bättre förstår vad resultatet faktiskt kommer att vara eller se ut. Det betyder inte att man skall sluta att planera eller drömma om önskat resultat. Det är en viktig del av utvecklingsprocessen, men ändå alltid exakt fel.

Inom NLP har vi en enkel modell för att beskriva denna stegvisa process. Den kan användas för dialog om alla önskade förändringar. Från en mindre uppgift till en större utmaning. Varje steg, varje del och helheten kan enkelt diskuteras och beskrivas med stöd av denna enkla modell. Vi kallar den för framgångsmodellen eller NÖHRAM.

NÖHRAM

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *