Bra tillstånd

Vi hamnar ibland i tillstånd av förvirring och frustration då förutsättningar förändras och vi ser ingen lösning på alla de problem som vi ställs inför. Kom ihåg att vi alltid kan välja hur vi tolkar de olika tillstånd vi hamnar i. Ett bra val är följande tolkningar.

Frustration innebär att du är på väg att få ett genombrott. När helst du känner dig frustrerad ska du snabbt konvertera det till spänning och vetskap om att du är på rätt väg.

Förvirring innebär att du är på väg att lära dig något som din hjärna behöver. När helst du upplever förvirring bör du snabbt börja fira eftersom du håller på att lära dig något nytt.

Read More