Skapa resultat med hjälp av NLP som U21-landslaget

Träna upp din mentala styrka med samma metoder som tagit U-21 landslaget till EM-guld. I en artikel i Aftonbladet 26:e juni läser vi om hur U21-landslaget tränat upp den mentala styrkan och bl a börjat prata på ett annorlunda, mer stärkande, sätt till sig själva och inom gruppen. Erik Niva skriver att skillnaden mellan våra landslag inte är en slump. Det handlar om inställning, tankar och beteende som stärker både individen och gruppen. Genom Lars-Eric Uneståhl och NLP har Håkan Ericson arbetat med U21 lagets tankar och mentala styrka med ett fantastiskt resultat.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article21027969.a

En grundläggande skillnad som ger skillnad för att uppnå framgångsrika resultat är att arbeta med hur vi tänker. Tanken leder oss till framgång. Hur vi sätter mål, hur vi ser på oss själva och andra, hur vi tänker om vår omvärld, vad vi tycker är viktigt, vad vi tror på och vad vi inte tror på, i vilket sammanhang vi uppfattar att vi finns.

NLP för IT inriktar sig på att utveckla tänkandet inom arbetet på IT, för individen och för gruppen. Vi använder samma grundläggande synsätt som finns inom den mentala träningen av idrottsmän och lag. Vi har mycket lång erfarenhet och är övertygade om att förståelse för hur vi människor fungerar hjälper oss att nå bra resultat i oavsett yrkesroll. NLP kompletterar och utvecklar kunskaper och förmågan att förstå, hantera våra tankar, känslor och beteenden vilket utvecklar det förändringsarbete som IT i grunden handlar om.

Read More

Kommunikation – Det är inte vad jag menar, utan det du förstår

”Det var ju det jag sa”, ”Det har jag redan visat dig”, ”Du fick tidigare information om detta”, ”Det står på hemsidan”, ”Känn efter, du har nog redan sett detta” etc. Påståenden som underförstått lägger över ansvaret på mottagaren när informationen har lämnats. Förstår du inte, får du skylla dig själv.

Effektiv kommunikation innebär att mottagaren förstår och tar till sig. Och i min värld så är den som ger informationen ansvarig. En självklarhet i all kommunikation och givetvis även i undervisning.

Hur vet jag då att mottagaren förstått? Jo, jag observerar reaktionen. Blev den som jag ville ha den. Om svaret är ja, så är jag nöjd. Om inte, så måste jag försöka på ett annat sätt och fortsätta tills jag får den önskade.

perspektiv 6 nr 1 och 2

Read More