Kommunikation – Det är inte vad jag menar, utan det du förstår

”Det var ju det jag sa”, ”Det har jag redan visat dig”, ”Du fick tidigare information om detta”, ”Det står på hemsidan”, ”Känn efter, du har nog redan sett detta” etc. Påståenden som underförstått lägger över ansvaret på mottagaren när informationen har lämnats. Förstår du inte, får du skylla dig själv.

Effektiv kommunikation innebär att mottagaren förstår och tar till sig. Och i min värld så är den som ger informationen ansvarig. En självklarhet i all kommunikation och givetvis även i undervisning.

Hur vet jag då att mottagaren förstått? Jo, jag observerar reaktionen. Blev den som jag ville ha den. Om svaret är ja, så är jag nöjd. Om inte, så måste jag försöka på ett annat sätt och fortsätta tills jag får den önskade.

perspektiv 6 nr 1 och 2

Read More

Få ut mer av dina IT-kunskaper

Människors känslor, tro, värderingar, drivkrafter, erfarenheter är såväl medvetna som omedvetna.  Både det medvetna och det omedvetna styr vårt agerande och därmed våra möjligheter att nå framgång.

Den medvetna delen är vi vana vid att hantera och vi försöker att med systematik och kvalitet bli effektiva och uppnå bra resultat. Den omedvetna delen lämnas ofta till var och ens eget agerande. Vissa har hittat sitt sätt att hantera detta och är framgångsrika.

De som intresserar sig för och lär sig hanterar det omedvetna ökar sin effektivitet och förmåga att nå bra resultat. Jämför idrottare med lika yttre förutsättningar som är olika framgångsrika. Oftast faller detta under begreppet Mental träning.

Read More