NLP_rod

Modeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan


.

 Välkommen till NLP för IT – Skillnaden som gör skillnad

Den största utmaningen inom IT idag är att öka effektiviteten. Alla IT-avdelningar är utsatta för kostnadspress och måste klara mer uppgifter med mindre resurser och med mindre budget. Moderna metoder och processer för ökad produktivitet har utvecklats och införts sedan länge. Effektivitet handlar om kunskap, förståelse, inriktning, samverkan, motivation, kreativitet, kultur och mycket annat. Trots alla fantastiska metoder ägnas mycket stor del av tiden till att hantera brister i kommunikation mellan kunder/verksamhet och IT, mellan IT och leverantörer, mellan yrkesroller, mellan team, inom team, mellan människor. Frustrationen och irritationen över att inte bli förstådd eller att inte förstå ökar inte förtroendet och effektiviteten även om vi är produktiva.

Att utveckla förmågan att kommunicera bättre med hjälp av de modeller och metoder som utvecklats inom NLP ger stora möjligheter att påverka människor att öka effektiviteten och minska friktionen. Bra kommunikation bygger bra kultur, skapar samverkan, hanterar konflikter och framförallt utvecklar förtroende. Lösningarna i dagens komplexa värld är inte bara att förstå mer teknik utan att bättre kommunicera med varandra och hantera det komplexa tillsammans.

boxUtgångspunkten för NLP för IT är språkvetenskap, neurovetenskap och beteendevetenskap. Konsten är att förstå och använda denna kunskap med hjälp av antaganden, modeller, metoder och tekniker för att uppnå önskade resultat och effektivitet. Alla människor har sin egen låda (hjärnan) där man samlar sina egenskaper, erfarenheter, sanningar, kunskaper, åskådningar etc. till en unik version av verkligheten. Konsten är att försöka förstå och på ett positivt sätt kommunicera och påverka varandra och sig själv. Det kräver kunskap och träning utifrån modeller och metoder.

Inom IT branschen arbetar vi dagligen med metoder och modeller för våra yttre beteenden för ökad produktivitet. NLP för IT kompletterar och utvecklar kunskaper och förmåga att förstå, hantera vår kommunikation och inre beteenden vilket utvecklar och påverkar det förändringsarbete som IT i grunden handlar om. Agila metoder är ett bra exempel på hur hänsyn tagits till behovet av kommunikation mellan människor istället för enbart specifikationer och teoretiska planer. Det utvecklar våra arbetssätt för bättre resultat. NLP för IT kompletterar med modeller och metoder inom de områden som saknar stöd idag.

effektivitetNLP för IT är helt enkelt ett komplement till dina nuvarande kunskaper inom IT. Genom vår utbildning får du ett sätt att förhålla dig till hur människor fungerar på insidan. Du lär dig nya sanningar, modeller, tekniker och tar del av andras kunskap som du formar till dina egna. Sedan använder du det tillsammans med dina unika erfarenheter och kunskaper. Utbildningen leder till att du förstår människor bättre, ökar din förmåga att leda dig själv och andra genom att kommunicera och samverka bättre. Du kommer också att locka fram resurser i dig själv som du inte är medveten om idag. Det du lär dig kommer att öka dina valmöjligheter. Du får fler alternativ för ditt agerande som leder till ökade möjligheter att nå dina mål och åstadkomma bra resultat.

 

KursinnehållUtbildningen är uppbyggd i små steg. Efterföljande steg är en påbyggnad och fördjupning på det föregående steget. Möjligheter till träning finns också som komplement till utbildningarna Varje steg leder till användbara kunskaper. Avsnitten i utbildningen behandlar olika delar av NLP. Genomgångar, övningar och träning är kopplad till olika situationer och roller inom IT. Det är en start och inspiration. Den verkliga ökningen av din förmåga får du när du använder NLP i ditt arbets- och privatliv, studerar resultatet och justerar tills du blir nöjd/når framgång.